Kan ik begeleiding krijgen?

Nee, je kan geen gerichte begeleiding krijgen. We zijn namelijk geen hulpverlenende instantie maar een vrijwilligersorganisatie. We kunnen je dus niet helpen afkicken van drugs of alcohol bijvoorbeeld, we kunnen je ook niet gericht behandelen als je te maken hebt met symptomen van bijvoorbeeld depressie. 

Wij kunnen wel naar je luisteren, jouw krachten en talenten in de verf zetten, je ondersteunen door je te informeren over de hulpverlening en waar je deze kan vinden.